Megelina Dajti

Specialiste e Sektorit Asistencës për Përdorimin e Regjistrit - Drejtoria e Regjistrit të Zhvillimit të Territorit

Email: megelina.dajti@planifikimi.gov.al

 

Znj. Dajti ka lindur më 17 Qershor 1992.

Znj. Dajti ka punuar operatore tek Tregi Marketing.

Znj. Dajti ka mbaruar Inxhinieri “Gjeomatike”, në Universitetin Politeknik të Tiranës, në vitin 2013. Është përdoruese e mirë e programeve ArcGIS dhe Autocad, Autocad Land. Gjithashtu njeh programet Java, c++ dhe Html.

Zotëron gjuhën angleze.