Marcela Albrahimi

Specialiste e Sektorit të Financës - Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Email: marcela.albrahimi@planifikimi.gov.al

 

Znj. Albrahimi ka lindur më 9 Qershor 1981.

 

Znj. Albrahimi ka punuar në Union Bank, dega Shallvare gjatë vitit 2012 dhe në Societe Generale Albania, dega Librazhd, në fillim si Kryearkëtare dhe më pas në Shërbim klientele dhe gjatë viteve 2008-2010 si As/Drejtore dege, CRM Retail.

 

Znj. Albrahimi është trajnuar në programin Financa 5, pranë kolegjit Harry Fultz si dhe ka marrë pjesë në shumë seminare trajnimi nga banka për çdo projekt të ri.

 

Znj. Albrahimi zotëron shumë mirë gjuhën angleze, italiane dhe mesatarisht atë frënge.