Ismail broli

Specialist në Sektorin e Kontrollit te Zhvillimit të Territorit në Drejtorinë e Zhvillimit të Territorit

E-mail : Ismail.broli@planifikimi.gov.al

 

Ismail Broli , lindur më 3 Prill 1986 , Kavajë , ka kryer studimet e larta për Planifikim Urban dhe Rajonal në Fakultetin e Arkitekturës në Institutin e Teknologjisë në Izmir,Turqi ( 2010-2014)

Ka njohuri mbi programet kompjuterike si : AutoCad,Arc Gis,Sketchup,paketa Adobe etj

Eksperiencën e parë e ka pasur në shoqërinë “Ege Global Lojistik Yatırım ve Ticaret A.Ş” , punonjës teknik në zhvillimin e projekteve si konceptimin e qendrës logjistike në“Kemalpaşa OBS” Izmir si dhe portin e Jahteve në “Çandarlı Limanı” Izmir. (qershor 2014 – dhjetor 2014).

Më pas ka punuar si asistent teknik në shoqerinë TIKA (Turkiye İşbirliği Koordinasyon Ajansı), i firmës së tenderuar për përgatitjen e planeve rilevuese të ndërtesave të ndodhura në zonën e pazarit të vjetër në Gjirokastër, me qellim restaurimin e tyre në një tender të dytë.(janar 2015 – gusht 2015)

Zotëron njohuri shumë të mira në gjuhët : Anglisht , Italisht dhe Turqisht