Irola Andoni

Përgjegjëse në Sektorin e Jetësimit të Prioriteteve - Drejtoria e Planifikimit Vendor

E-mail: irola.andoni@planifikimi.gov.al

Irola Andoni ka lindur në Tiranë më datë 28 Tetor 1988.

Irola Andoni ka përfunduar në vitin 2014 studimet e larta në ciklin 5-vjeçar në programin Arkitekturë, në fakultetin e Arkitekturës pranë Univesitetit Politeknik të Krakovës.

Znjsh. Irola Andoni ka punuar si asistent arkitekte pranë ATT Architekci në Krakovë dhe ADM Architettura në Milano. Gjithashtu, prej më shumë se 1 viti ka punuar si arkitekte pranë studios ‘Project and People’ në Tiranë. Irola ka krijuar eksperiencë në fushën e arkitekturës dhe dizenjimit në shumë  studio në Shqipëri, Poloni, Itali dhe SHBA.

Zotëron shumë mirë gjuhën angleze, polake dhe italiane.