Ina Brata

Specialiste në Sektorin e Mbështetjes për Hartimin e Planeve Vendore - Drejtoria e Planifikimit Vendor

Email: ina.brata@planifikimi.gov.al

 

Lindur më 22 Mars 1993, Tiranë, ka kryer studimet për Planifikim Urban në Fakultetin e Planifikimit Urban në Universitetin Polis (2011-2016). Gjithashtu po ndjek një master profesional part time për Politikat e Strehimit mbështetur nga IHS Erasmus

Për periudhën Gusht 2016 - Maj 2017  ka punuar në NGO-në lider në Shqipëri e rajon, Co-Plan , Instituti për Zhvillim e Habitatit si planifikuese urbane.

Për periudhën  dhjetor 2015 - qershor 2016 ka punuar në Universitetin Polis si planifikuese urbane.

Ka marrë pjesë në projekte :

  1. Connecting city spaces, Kwiatkowskiego route in Gdynia_ Gdansk University of Technology Poland (qershor – korrik 2014)

  2. Përgatitja e Planeve Operacionale të Bashkisë Belsh, Peqin, Gramsh ( shtator – dhjetor 2015 )

  3. Zhvillimi hapësirave urbane me pjesëmarrjen e komunitetit ‘Xhepat urbane’ ( shtator – tetor 2014 )

Ka njohuri mbi programet kompjuterike si paketa Adobe, Auto Cad,  ArcGIS

Zotëron shumë mirë gjuhën Angleze dhe mirë atë Italiane.