Fiona Mali

Drejtore në Drejtorinë e planifikimit Vendor

Email: fiona.mali@planifikimi.gov.al

 

Fiona Mali, lindur në Shkodër në korrik 1992, është pjesë e Sektorit të Instrumentave Kombëtarë të Planifikimit në AKPT që prej qershorit 2015.

Ka kryer studimet bachelor në degën Arkitekturë në Universitetin Epoka, ku aktualisht ndjek edhe studimet e ciklit të dytë të masterit shkencor me fokus planifikimin urban në marrëdhënie me sistemet natyrore hidrologjike.

Për më shumë se një vit ka punuar në Qendrën e Kërkimit dhe Projektimit në Arkitekturë në Universitetin Epoka (CoRDA), në projekte të shkallëve të ndryshme arkitektonike dhe urbane si dhe projekte kërkimore.

Zotëron gjuhën angleze, italiane dhe franceze.