Eleana Beruka

Specialiste në Sektorin e Monitorimit të Zbatimit të Planeve Kombëtare  -  Drejtorinë  e Planifikimi Kombëtar

Email: eleana.beruka@planifikimi.gov.al

 

Eleana Beruka ka lindur në Gjirokastër më datë 20 Tetor 1986.

Znj. Beruka është Specialiste/Arkitekte në Sektorin e Instrumentave Kombëtar të Planifikimit pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT).

Eleana ka mbaruar studimet e larta për Arkitekturë në Universitetin Westminster në Londër. Në 2012 ka marrë titullin Master in Architecture (MArch) nga po i njëjti universitet. Ka punuar si arkitekte në studio private në Angli dhe Greqi (Jordan & Bateman Architecs, WilkinsonEyre, OKKAS studio ), si dhe ka marrë pjesë në ekspozita arkitekture të organizuara nga universitetet Westminster dhe Greenwich. Gjatë kohës që ka punuar në Londër, Eleana ka  ndjekur trajnime të specializuara në fushën e menaxhimit të projekteve dhe planifikimit urban.

Zotëron shumë mirë gjuhën angleze, italiane dhe greke.​