Doris Alimerko

Specialiste në Sektorin e Monitorimit të Zbatimit të Planeve Kombëtare  -  Drejtorinë  e Planifikimi Kombëtar

Email: doris.alimerko@planifikimi.gov.al

 

Doris Alimerko , lindur më 20 Maj 1990 , ka kryer studimet e larta për Master Shkencorë në urbanistikë 2011-2013 në Unisversitetin Politeknik të Tiranës , Fakulteti I Arkitekturës dhe Urbanistikës.Gjithashtu për vitet 2008-2011 ka kryer studimet e larta për Bacchelor pranë Unisversitetin Politeknik të Tiranës , Fakulteti I Arkitekturës dhe Urbanistikës.

Znj.Alimerko ka eksperienca pune si arkitekte pranë një studio Alternatia999 për periudhën Tetor 2013 – Maj 2014. Për periudhën Prill 2014 – Janar 2015 ka kryer praktikën pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit , dhe prej Korrik 2015 punon si specialist në Sektorin e Projekteve Pilote pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit

 

Zotëron shumë mirë gjuhën italiane dhe angleze.