Deni Klosi

Drejtor në Drejtorinë e Regjistrit të Planifikimit të Territorit

Email: deni.klosi@planifikimi.gov.al

 

Deni Klosi ka lindur më 28 Mars 1980,ka mbaruar studimet e larta në Master Shkencor në Planifikim Urban në Universitetin Polis 2012-2015 dhe në degën e Arkitekturës në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit , Universiteti Politeknik Tirane 1999-2005.

Z.Klosi ka një eksperiecë disa vjecare si arkitekt I pavaruar në studion Deni Klosi & Gentian Abazi. Gjithashtu për periudhën 2009-2012 ka punuar si arkitek projektues dhe zbatues prane kompanisë Landro shpk & Delta Construction , si dhe në kompaninë PF Trade shpk gjatë viteve 2006-2007.Gjatë viteve 2003-2004 ka punuar si asistent arkitekt projektues ne studion ADC Studio.

 

Zotëron shumë mirë gjuhën angleze dhe italiane.