Blerinda Harecari

Përgjegjëse e Sektorit të Financës - Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Email: blerina.harecari@planifikimi.gov.al

 

Blerinda Harecari ka lindur ne Tirane, me 2 Janar 1973.

Znj Harecari Ka mbaruar studimet e larta në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës dhe Universitetin e Bolonjës në Itali.
 
Ka punuar si Menaxhere Finance në projekte me financim të huaj, përfshire projekte të programit IPA të Bashkimit Europian.
Ka kryer trajnime të vazhdueshme në fushën e menaxhimit financiar. 
 
Zotëron gjuhën Angleze dhe Italiane.